Chýbajú vám enzýmy?

Nedostatočné trávenie a vstrebávanie živín môže byť zapríčinené nedostatočným uvoľňovaním tráviacich enzýmov.

Na degradáciu tukov, bielkovín a cukrov totiž slúžia tráviace enzýmy (zoznam nižšie). Produkujú sa tráviacim traktom a pôsobia špecificky vzhľadom k typu katalyzovanej reakcie, ako aj k substrátu. Najväčšou enzymatickou továrňou v našom tele je pankreas a hneď za ním tenké črevo, ktoré produkuje laktázu.

Problém s nedostatkom enzýmov môže nastať pri ochoreniach pankreasu, ale aj v prípade cystickej fibrózy, diabetes mellitus alebo poruchy pankreasu v súvislosti s iným abdominálnym ochorením.

Nedostatok enzýmov môže náš tráviaci systém vyhodnotiť aj v prípade, ak ho stresujeme množstvom a zložením potravy, toxickými látkami, psychickým nastavením a nedožičíme mu čas a podmienky na trávenie a spracovanie potravy, keď užívame lieky s vedľajšími účinkami na tráviaci trakt.

Sem s nimi!

Spoľahlivú pomoc s trávením môže poskytnúť dodanie tráviacich enzýmov vo výživových doplnkoch. Tieto enzýmy pod súborným označení Natenzym® sa vyrábajú fermentáciou rôznymi kmeňmi mikroorganizmov a sú výsostne prírodného pôvodu. (zoznam tu)

Dodanie, čiže suplementácia enzýmov sa využíva často pri bolestiach žalúdka, pri nadúvaní, nadmernej plynatosti, pri zvracaní, hnačke, zápche, intolerancii laktózy, celiakii a aj pri pankreatickej insuficiencii spojenej najmä s chronickou pankreatitídou, cystickou fibrózou, či diabetom,

V súčasnosti sa tráviace enzýmy používajú v klinickej praxi na liečenie orgánov určených na ich prirodzenú produkciu, akými sú pankreas a tenké črevo. Nedostatok tráviacich enzýmov v organizme môže okrem trávenia ovplyvniť jeho viaceré funkcie.

Takže ako podporiť žalúdok, či pečeň?

Tráviace enzýmy

je enzým, ktorý pomáha štiepiť sacharidy. Produkuje sa v pankrease a v slinných žľazách. α-amyláza (ptyalín) štiepi škrob v ústnej dutine a je aktívna až do zmiešania potravy so žalúdočnou šťavou v žalúdku. Pankreatická amyláza sa podieľa na ďalšom štiepení cukrov.
sú hydrolázy schopné štiepiť peptidovú väzbu medzi aminokyselinami. Okrem proteolýzy (štiepenie bielkovín) sa zúčastňujú aj na iných procesoch v organizme.
(γ-amyláza) je enzým obsiahnutý v membráne enterocytov tenkého čreva. Ide o termostabilný enzým štiepiaci polysacharidy a maltózu. Výsledným produktom je β- glukóza.
je enzým produkovaný črevnými klkmi a hydrolyzuje laktózu na galaktózu a glukózu. Nedostatok laktázy predstavuje hlavnú príčinu malabsorpcie laktózy. Vysoká hladina laktázy býva normálna u novorodencov, avšak po odstavení od dojčenia sa u väčšiny detí aktivita tohto enzýmu geneticky zníži, čo vedie k tzv. primárnej malabsorpcii laktózy. Naopak, sekundárna hypolaktázia môže byť dôsledkom poškodenia sliznice čreva, napríklad zápalom. V prípade, ak malabsorpcia laktózy rezultuje do gastrointestinálnych problémov, hovoríme o laktózovej intolerancii.
je lipolitický enzým. Rozkladá tuky na glycerol a mastné kyseliny. Ide o hydrolytický enzým, ktorý je vylučovaný pankreasom do duodéna.
je enzým, ktoré ľudské telo neprodukuje samo, preto je nutný jeho príjem v potrave. Ide o enzým produkovaný rôznymi kmeňmi húb, baktérií a prvokov, ktorý štiepi rastlinné polysacharidy, najmä celulózu, na oligo- alebo monosacharidy (β-glukóza).
štiepi rastlinné polysacharidy, ako je pektín a sacharidy bunkovej steny rastlinných buniek. Pektín je dôležitou stavebnou jednotkou, niečo ako želatínová matrica, ktorá spája rastlinné bunky. Pektináza degradáciou pektínu sa podieľa na rozpájaní týchto pevných väzieb medzi bunkovými stenami, a tak pomáha tráveniu rastlinných materiálov. Pektinázu vo veľkom využíva potravinársky priemysel pri spracovaní rastlinných produktov.

Natenzym® (zmes tráviacich enzýmov)

Amyláza
Celuláza
Laktáza
Pektináza

Glukoamyláza
Lipáza
Proteáza 4,5
Proteáza 6,0

Odborné podklady a revízia textu:
PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD., Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

• Výživový doplnok na podporu trávenia
• Extrakty z liečivých rastlín
• Tráviace enzýmy

Kúpiť online