Podmienky používania webovej stránky

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webovej stránky www.stravitevsetko.sk/ www.gastroval.sk je spoločnosť Valentis SK, s.r.o., Štetinova 4, 811 06, IČO 51 672 197, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro., vložka č. 128233/B.

Za obsah webovej stránky zodpovedá spoločnosť Valentis SK, s.r.o., a používanie webovej stránky sa riadi slovenským právom. Hosting prevádzkuje spoločnosť SEAL IT Services, s.r.o., na základe predmetu činnosti zapísaného v OR SR.

Informácie uvedené na tejto stránke slúžia na informovanie o spoločnosti Valentis SK, s.r.o., a sú priebežne aktualizované. Majú informatívny charakter a v žiadnom prípade nie je možné na ich základe uskutočňovať rozhodnutia s právnymi dôsledkami voči zdroju poskytovaných informácií.

Používateľ webovej stránky

Požívateľom webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webovú stránku a zotrváva na nej. Prehliadaním, t. j. používaním webovej stránky vyjadruje používateľ súhlas s týmito podmienkami používania. Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, stránku opustite.

Odkazy na iné webové stránky

Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky prevádzkované inými subjektmi a za podmienok uvedených na príslušných webových stránkach. Odkazy so forme prelinkov sú uvedené s cieľom poskytnúť komplexné informácie v relevantnej oblasti. Za obsah webových stránok uvedených organizácií, inštitúcií a spoločností nesie zodpovednosť ich príslušný prevádzkovateľ.

Autorské právo

Webová stránka je chránená autorským právom. Prevádzkovateľ webovej stránky udeľuje povolenie na kopírovanie textu alebo jeho častí iba na nekomerčné použitie a za predpokladu, že citácie v takto vytvorených dokumentoch budú označené príslušným zdrojom, čiže uvedením názvu webovej stránky, a interpretované pravdivo a neskreslene.

Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ nezískava ani nespracováva osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Povinné upozornenia

Na ukladanie tzv. cookies informácií a využívanie webovej analytiky je používateľ stránky upozornený lištou pri otvorení webovej stránky. Cookies sú textové súbory uložené v zariadení, z ktorého používateľ webovú stránku navštívi, a slúžia na technickú identifikáciu používateľov. Ich odstránenie sa zabezpečí nastavením v prehliadači. Uvedenú povinnosť prevádzkovateľa o upozornení používateľov webovej stránky a využívaní cookies upravuje zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo tieto podmienky a informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť v súlade s platnými právnymi ustanoveniami a predpismi v Slovenskej republike.

• Výživový doplnok na podporu trávenia
• Extrakty z liečivých rastlín
• Tráviace enzýmy

Kúpiť online